Privacy Policy Garage Wuyts

Privacy policy van Garage Wuyts.

Als u een offerte voor een wagen of onderdelen aanvraagt, een wagen of onderdelen aankoopt  slaan wij uw gegevens op in onze beveiligde databank.

Wij registreren:

Uw persoonlijke identificatie gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email.
Uw persoonlijke bijzonderheden zoals geslacht, geboortedatum, beroep, gezinssituatie, taal , uw huidige auto met de nodige gegevens voor identificatie.

We registreren uw bezoeken aan onze werkplaats en de historiek van uw wagen.
We registreren de boekhoudkundige gegevens die wettelijk verplicht zijn gedurende 10 Jaar.

We gebruiken deze gegevens om u uit te nodigen voor een onderhoud, een terugroepcampagne, een open-deur-dag, informatie over een nieuw model, een nieuwsbrief en specifieke acties in verband met uw wagen of andere interessante mededelingen.

Deze gegevens worden enkel doorgegeven aan de Honda organisatie voor specifieke doeleinden in verband met uw wagen en aan externe firma’s die voor ons de verwerking van een mailing uitvoeren.
Deze gegevens worden na gebruik vernietigd.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Willy Drieskens.

U moet uw persoonlijke toestemming geven als u door ons gecontacteerd wil worden

U hebt altijd inzage in uw gegeven en kan deze laten aanpassen of verwijderen. U kan dit aanvragen via het email adres privacy@wuyts.be

Wil je informatie van ons ontvangen en sta je toe dat we je gegevens opslaan, kopieer onderstaande tekst en plak deze in een mail.  Stuur deze naar privacy@wuyts.be

Ik, ondergetekende, ben akkoord dat Garage Wuyts mij mag contacteren in verband met de items vermeld in bovenstaande tekst.

O Direct mail

O email

O Telefonisch

Datum:
Naam:
Adres:
Postnummer:
Plaats:
E-mail adres :