Hoe de batterij behandelen

Bij uw accu gaat het om een Lithium-Kobalt-batterij, de meest voordelige vorm van Lithium-Ionen-batterijen (Li-Io) voor deze toepassing. Een van de hoofvoordelen van dit type batterij is een klein gewicht bij een grote capaciteit. Li-Io-batterijen wegen slechts de helft van vergelijkbare Nikkelmetaalhydride- of Nikkel-Cadmium-batterijen. Daardoor spaart u gewicht en heeft u toch meer batterijvermogen.

Eenvoudig opladen

 • Er bestaat geen Memory-effect. U kunt dus uw batterij na elke rit weer volledig opladen.
 • Laad de batterij na elke rit weer op. Op die manier bent u altijd klaar voor vertrek en verlengt u de levensduur van de batterij.
 • Wanneer u de batterij niet gebruikt, moet u deze pas na afloop van 6 maanden ten laatste opladen.

Hoge zekerheid door batterijmanagement

 • Een beschadiging van de batterij door een kortsluiting is niet mogelijk. Het batterijmanagement zou dan de batterij uitschakelen.
 • U kunt de batterij gewoon in het laadtoestel laten staan, want het toestel verhindert een overlading.

Eenvoudig opbergen

 • Wanneer u uw batterij voor een langere periode niet nodig heeft, bewaart u deze bij +10°C en driekwart opgeladen.
 • Om een diepe ontlading te vermijden, schakelt zich de batterij in een slaapstand.
 • Deze voordelen zijn mogelijk door een hoogefficiënt en aangepast batterijmanagement en een speciale afstelling van de batterij op het functioneren met de 250-Watt-motor.

Let op de volgende aanwijzigingen, om de levensduur van uw E-Bike-batterij te verhogen:

 • Verzeker dat de batterij voor de eerste rit of na een langere gebruikspauze volledig opgeladen is.
 • Rij voor de eerste drie laadprocessen de batterij volledig leeg. Op die manier bereikt u de maximumcapaciteit van de batterij.
 • Bij een normaal gebruik vermindert de levensduur door een voortdurend volledig ontladen.
 • Bij normaal gebruik heeft een vaak voorkomend gedeeltelijk opladen van de batterij een positief effect op haar levensduur.
 • Daarom werkt u best met deelladingen, rij de batterij niet volledig leeg en laad deze ook na een korte gebruiksduur weer op.
 • In de leveringstoestand is de batterij niet volledig opgeladen en bevindt zich in de zogenoemde slaapstand. Deze modus veroorzaakt dat de batterij zich zo weinig mogelijk vanzelf ontlaadt. Een niet gecontroleerde zelfontlading leidt op lange termijn tot een diepe ontlading, die schadelijk is voor de batterij. Voor het „opwekken“ van de batterij zet u deze gewoon voor een minuut in het laadtoestel.
 • Wanneer er zich problemen met der batterij voordoen, zet u deze eerst voor een minuut in het laadtoestel. Er gebeurt een Reset, waardoor het batterijmanagement bijv. een geactiveerde slaapstand weer opheft. Daarna functioneert de batterij weer.
 • Laad de batterij best bij temperaturen tussen +10°C en +30°C op. Bij diepere laadtemperaturen verlengt zich de laadtijd, bij temperaturen van meer dan +30°C wordt de batterij niet opgeladen. Het is aanbevolen, om de batterij bij lage buitentemperaturen in het huis of in een warme garage te laden en te bewaren. Bouw ze in deze gevallen pas kort voor het gebruik in.
 • Wanneer u uw E-Bike met de wagen transporteert, neemt u de batterij uit haar houder en transporteert u deze apart.
 • Ideaal voor het bewaren over een langere periode zijn een laadtoestand van 75% en een temperatuur van +10°C.